Archive | กรกฎาคม 2012

Asean 3

กิจกรรมอาเซียน

โฆษณา

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประชาคมเครือข่ายอาเชียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน  เป็นนิมิตรหมายอันดีที่สมาชิกทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายของเราให้บรรลุเป้าหมายเพื่อรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนในปีพ.ศ. 2558  นี้  คาดว่าทุกประเทศได้ดำเนินการไปพร้อมๆกับเรา ขอให้สมาชิกทุกท่านได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กๆให้ตระหนักถึงการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเราจะเตรียมความพร้อมนี้ได้อย่างไร มากน้อยแค่ไหน  ถึงจะเรียกว่าพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียนต่อไป เรามาร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่ออนาคตของเด็กไทยต่อไป

ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีค่ะ

julee  soiyana