เพลงอาเซียนอนุบาลลำพูน

เนื้อร้อง/ทำนอง ประภาส ชลศรานนท์
ดนดรี คุณพระช่วยออร์เคสตรา
ขับร้อง ปาน ธนพร แวกประยูร / บี พีระพัฒน์ เถรว่อง

* อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย
สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ … อินโดนีเซีย

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ

(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้อง
ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา
รอบบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์รวมกัน แบ่งปันบรรเทา
ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน

(ซ้ำ *)

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง
(พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรง
รั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ที่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ

(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้อง
ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา
(ช.) เพราะบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์ร่วมกัน แบ่งปันบรรเทา
ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน

อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ

(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง
(พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรง
รั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ที่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ

(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) มาเลเซีย พม่า
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) กัมพูชา ลาว ไทย
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย … อาเซียน

แก้ไขล่าสุด 1 มีนาคม 2552 ขอขอบคุณคุณ jiew pornpimol สำหรับตรวจสอบเนื้อร้องที่ถูกต้อง)

เพลงอาเซี่ยนเพื่อนพ้อง
เพลง พี่น้องอาเซี่ยน
คำร้อง..วิไล ภู่ใหญ่
ทำนอง..เพลงพม่ากลองยาว

เราพี่น้องอาเซี่ยน ต้องแกล้วกล้า (ซ้ำ)
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และบรูไน มีไมตรี
สามัคคีกันไว้ จะสุขสันต์
สมานฉันท์ น้อง…พี่
สร้างสรรค์… สุขศรี ร่วมพัฒนาดี ก้าวสู่สากล
(สร้อย) โจ๊ะ.. พรึ่ม พรึ่ม.. พรึ่ม โจ๊ะ..พรึ่ม พรึ่ม (ซ้ำ)

เพลง อาเซี่ยนเพื่อนพ้อง….บวกสาม
คำร้อง..วิไล ภู่ใหญ่
ทำนอง..เพลงพม่ากลองยาว

เราอาเซี่ยน เพื่อนพ้องต้องแกล้วกล้า (ซ้ำ)
ไทย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และบรูไน มีไมตรี
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ร่วมสร้างสรรค์
สมานฉันท์ เหนียวแน่น
บวกสามดินแดน แลกเปลี่ยนพัฒนา พาสู่สากล
(สร้อย) โจ๊ะ.. พรึ่ม พรึ่ม.. พรึ่ม โจ๊ะ..พรึ่ม พรึ่ม (ซ้ำ)

เพลง อาเซี่ยนเพื่อนพ้อง….บวกหก
คำร้อง..วิไล ภู่ใหญ่
ทำนอง..เพลงพม่ากลองยาว

เราอาเซี่ยน เพื่อนพ้อง ต้องแกล้วกล้า (ซ้ำ)
ไทย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และบรูไน มีไมตรี
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และอินเดีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
บวกหกดินแดน แลกเปลี่ยนพัฒนา พาสู่สากล
(สร้อย) โจ๊ะ.. พรึ่ม พรึ่ม.. พรึ่ม โจ๊ะ..พรึ่ม พรึ่ม (ซ้ำ)
คำร้อง..วิไล ภู่ใหญ่

ขอเรียนเชิญ ท่านร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้สู่อาเซี่ยนระดับปฐมวัย
ณ บริเวณด้านล่างตึก ICT วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555
เวลา 8.30-10.30 น. โดยมีฐานการเรียนรู้ดังนี้..
1. วัฒนธรรมไทยล้ำค่า
2. หรรษาเกมอาเซียน
3. พากเพียรพับพัด
4. ฝึกหัดร้อยสร้อยจุ๋มป๋าลาว
5. พราวแพรวระบายสีธงอาเซี่ยน
6. เปลี่ยนสีหยดสดใสในดอกมูคุงฮะวา

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s