คณะกรรมการบริหารชมรม

  

คณะกรรมการชมรมประชาคมอาเซียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน

 

 • 1.       นางอัจฉรา            ณ  ลำพูน                                               ประธานกรรมการ
 • 2.      นางจตุรพร           เชี่ยววานิช                                             รองประธานกรรมการ        คนที่ 1
 • 3.      นายณรงค์ฤทธิ์   สมศรีดา                                                   รองประธานกรรมการ      คนที่ 2
 • 4.     นายสุรศักดิ์          นามบุปผา                                              รองประธานกรรมการ        คนที่ 3
 • 5.     นายอุดม               สัมฤทธิ์                                                นายทะเบียน
 • 6.     นางจุลี                   สร้อยญานะ                                         ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • 7.     นางปิยะดา           วิกาศ                                                   เหรัญญิก
 • 8.     นางปนัดดา          สุทธสิริ                                                 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 • 9.     นางถนอมจิต       ปินกันทา                                                ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
 • 10.   นางอุทุมพร          กัญจา                                                  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • 11.    นางบุษบา             กิติศรี                                                  ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • 12.   นางทมนี               ลวงระแหง                                           หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
 • 13.   นางอัมพร             สุภารัตน์                                              ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
 • 14.   นางพูนพร            ปูระณะพงษ์                                         เลขานุการ
 • 15.   นางเนาวรัตน์      มณีรัตน์                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

**************************

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s