การขับเคลื่อนเครือข่ายประชาคมอาเซียน

 
 
 
เครือข่ายประชามคมอาเซียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่บุคลากร ในเครือข่าย

2. ปรับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องอาเซียน

4. การรับเข้านักเรียน(Exit) การสำเร็จการศึกษา (Exam) โดยต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนเบื้องต้น

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและนอกเครือข่าย

6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิกเครือข่าย

7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรม

8. จัดตั้งศูนย์ภาษาเพื่อบริการทางวิชาการแก่บุคลากรและนักเรียน

9. พัฒนาศักยภาพครู-อาจารย์ ให้สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้

10. ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้เดิม

11. พัฒนาเครือข่ายทุกมิติให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

12. มีการประเมินผลติดตามปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s